Nieuws
Barbara van Schaik  (1 minute ago)

AW Adventskalender: 24 dagen lang elke dag een weggeefactie androidworld.nl/nieuws/aw-adve… via @Androidworld

Mobile Apps

De introductie van de iPhone was de start van een nieuw tijdperk: het tijdperk van de persoonlijke informatie omgeving. Alle voor jou interessante en relevante informatie op een handzame ...

Duurzame concepten

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor Concepts & Business. Niet meegaan in elke rage of modegril, maar oog houden voor de langere termijn. Dat kan zijn door het ontwikkelen van app...

Inspiratie

Duurzame energie, gezamenlijk opgewekt, lokaal gebruikt. Beperkte afhankelijkheid van de grillen van dictaturen, minder verkwisting van beperkte middelen, meer eigen verantwoordelijkheid van i...

Zonne energie

Een van de eerste projecten van Concepts & Business is het initiatief Zon op Noord. Buurtbewoners die samen een lokale coöperatie beginnen met als doel de gezamenlijke exploitatie van zonnepan...

Business concepts

Concepts & Business draait natuurlijk vooral om het creëren van nieuwe business concepten. Dat kan op alle gebied zijn, waarbij duurzaamheid en plezier van mensen een verbindende factor zij...

Andere kijk

Concepts & Business kijkt op een andere manier naar uw business model. Veel organisaties zijn zover doorontwikkeld dat ze vastgeroest zitten in hun eigen business model, bedrijfscultuur en ...

Concepts

Business Concepten zijn de uitwerking van bewuste keuzes of soms wilde ideeën met potentie. Concepten gaan echter altijd uit van een gevoelde behoefte - van onszelf of van een klant. Behoeften ...

Bedrijf

Concepts & Business is een broedkamer voor nieuwe ideeën en concepten. De prille concepten worden uitgewerkt en op waarde en haalbaarheid gewogen. Duurzaamheid, human interest en de fun-fac...